Hvorfor donere dine æg?

At give nogle af dine æg til en anden kvinde er den største gave du kan give. Det giver håb til kvinder, der ikke kan blive gravide med deres egne æg, enten fordi de er gået tidlig i overgangsalder eller på grund af sygdom eller behandling for fx cancer. Kvinder der ikke kan blive gravide med deres egne æg udsættes ofte for lang ventetid før der er donoræg til dem. Det er derfor et stort håb at så mange unge kvinder som mulig beslutter sig for at donere.

Alle unge kvinder, der ønsker at donere æg er velkomen hos os. Vi har brug for donorer af alle etniske oprindelser. Du skal være mellem 20 og 35 år og sund og rask, og der må ikke være arvejlige sygdomme hos dig eller din familie. Vi giver dig et honorar på 7.000 kr. for donationen. Dette beløb skal dække dine udgifter i forbindelse med ægdonationen. Udgifter kan være transport eller tabt arbejdsfortjeneste. Ægdonation er frivillig og du kan til hver en tid trække dit tilbud tilbage, dog skal dette ske inden dagen for ægudtagning.

Hvem kan blive donor?

Der er lovgivningsmæssigt følgende krav til kvinder, der ønsker at donere æg:

  • Du skal være mellem 20 og 35 år gammel
  • Du skal være fysisk og mentalt sund
  • Der må ikke være arvelige sygdom hos dig eller i din familie. Familie er her forstået som forældre og deres søskende og bedsteforældre
  • Du skal være indforstået med at få taget lovpligtige blodprøver: HIV, Hepatitis og syfilis

Du bliver fulgt af vores ægdonationskoordinatorer gennem hele forløbet.

Anonym donation Anonym donation

Ægdonation sker altid helt anonymt. Du får intet at vide om modtageren og modtageren får intet at vide om dig. Dog får modtageren et anonymiseret evalueringsskema vedrørende dig. Du får en kopi af skemaet og skal godkende det inden vi gi...

Åben donation Åben donation

Du kan også vælge at donere som en åben donor. At være åben donor betyder at du giver tilladelse til at barnet efter det er fyldt 18 år kan henvende sig til Vitanova for at få din identitet oplyst. Vitanova kontakter derefter dig og samm...

Kendt donation Kendt donation

Hvis du har en ven, søster eller kender en kvinde, som du vil donere æg til, kaldes dette en 'kendt' donation. Den person, du donerer til, behøver ikke at være på ventelisten, så de kan starte behandling, når blodprøver, donorevaluering,...

Æggdonation: hvad man kan forvente

Step 1:

Lovgivning

I Danmark må en ægdonor donere max. 6 gange og der skal gå mindst en måned mellem donationerne. Du må gerne donere på flere forskellige klinikker, men altså kun 6 gange i alt.

Du har ikke nogen rettigheder eller forpligtigelser overfor barnet, ligesom barnet heller ikke har nogle arvelige rettigheder overfor dig.

Vil du vide mere?

Hvis du vil være ægdonor, er du velkommen til at kontakte os på telefon på +4533337101. Vi sætter dig i forbindelse med vores ægdonationsteam.  Kontakten med teamet er helt uforpligtigende.

Hvad vores patienter siger