• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Donator

donoraeg01

 

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT DONERA ÄGG FÖR ATT HJÄLPA ETT BARNLÖST PAR?

Om du överväger att donera ägg vill vi att du ska veta att oavsett ditt ursprung eller din etnicitet finns det barnlösa par som skulle se din donation som den största gåva de någonsin tagit emot. Vi vill uppmana alla unga kvinnor att donera ägg. Vi hoppas också att du ska berätta för din familj och dina vänner om behovet av äggdonationer och på så vis hjälpa till att öka medvetenheten kring de barnlösa parens behov av ägg, så att fler kvinnor kan tänka sig att donera.

Från 1 juli 2016 kan vi betala en ersättning på 7 000 DKK när du donerar ägg till ett barnlöst par. Du kan också donera vid olika kliniker, både privata och offentliga. Du får donera ägg maximalt sex gånger.

RÄTTSLIGA KRAV OCH KRITERIER FÖR ÄGGDONATORER SOM VILL DONERA HOS VITANOVA

Om du vill donera ägg måste du vara minst 20 år och får inte ha fyllt 35. Du måste vara både fysiskt och mentalt frisk och det får inte finnas några ärftliga sjukdomar i din familj. Före äggdonationen kommer du att testas för HIV, hepatit (B och C) och syfilis. Vi kommer att utföra testerna när du är på kliniken. Donationen måste ske inom 30 dagar efter att testerna har gjorts och vi kan komma att behöva genomföra dessa tester mer än en gång.

Du får donera ägg maximalt sex gånger och det måste gå minst en månad mellan donationerna. Det är viktigt med en paus mellan donationerna så att kroppen får återhämta sig innan en ny hormonbehandling påbörjas.

Äggdonation sker helt och hållet på frivilliga grunder och du har rätt att avbryta behandlingen och donationen när som helst före äggplocket.

Som äggdonator har du inga juridiska rättigheter eller åtaganden gentemot ett barn som fötts till följd av din donation och barnet har inga rättigheter att ärva dig.

DONATIONSTYPER

Anonym donator (ingen kontakt)

Äggdonation kan vara fullständigt anonymt, vilket innebär att du och det mottagande paret inte känner varandra och inte kan få reda på någon identifierande information, varken nu eller längre fram. Du kommer att förbli anonym för det mottagande paret och för eventuella barn som är en följd av din donation.

Öppen donator (kontakt)

Öppen donation innebär att du är anonym vid tillfället för donationen, men du samtycker till att ett barn som fötts som en följd av din donation får lov att kontakta Vitanova när hon eller han fyller 18 år för att ta reda på mer information om dig och få kännedom om din identitet. Vi kontaktar dig innan vi lämnar ut denna information. Det mottagande paret har inte rätt till denna information och du har heller ingen rätt att få information om dem.

Känd donator

Du är en känd donator när du donerar till en vän eller släkting. Den här typen av donation kan även utföras som en korsdonation, vilket innebär att du donerar dina ägg till en anonym kvinna från Vitanovas väntelista och din vän eller släkting får sedan ägg från en av Vitanovas donatorer. Oavsett vilket så behöver inte det mottagande paret ställa sig på väntelistan eftersom de har en egen donator. När det gäller en korsdonation vet du att det inte finns något genetiskt band mellan dig och barnet, och för vissa donatorer och mottagare kan det här vara en känslomässig lättnad.

Alla de ovan nämnda donationstyperna förutsätter genomgång av samma tester, en donatorutredning och ett läkarbesök innan ett slutligt godkännande kan ges.

ÄGGDONATIONSPROCESSEN

Det är mer komplicerat för en kvinna att donera ägg än för en man att donera sperma. Detta eftersom kvinnor måste genomgå en hormonstimuleringsperiod och ett ägginsamlingsingrepp som inte är helt utan obehag.

Hormonstimuleringen sker med hjälp av en liten kanyl som du injicerar dagligen i huden precis under naveln. Vanligtvis gör det här inte ont och du får instruktioner om hur du ska göra det när du är här för din första konsultation. Du kommer att behandlas med stimulering under 10 dagar och under den här perioden måste du komma in till kliniken två eller tre gånger för en ultraljudsundersökning. På samma gång kontrollerar läkaren dina äggstockar för att se hur du svarar på stimuleringen och justerar vid behov hormondosen för att garantera att du utvecklar ordentligt med ägg. Du inleder hormonstimuleringen under dag två av din cykel.

Ungefär två veckor efter att stimuleringen har inletts kommer vi att samla in äggen. Du måste infinna dig på Vitanova tidigt på morgonen och du måste ta ledigt från ditt arbete hela dagen. Innan äggen samlas in får du träffa en sjuksköterska som frågar hur du mår, kontrollerar ditt blodtryck och sätter en kanyl i din arm. Kanylen ska användas för att ge smärtlindrande medicin under ägginsamlingen för att ingreppet ska orsaka så lite obehag som möjligt för dig. Endast en låg dos smärtlindring behövs och du kan lämna kliniken en timme efter det att äggen har samlats in. Det är viktigt att du tar det lugnt resten av dagen.

Samma dag som äggen samlas in lämnar mottagarens partner in ett spermaprov till vårt laboratorium. Efter ägginsamlingen blandas spermier och ägg så att äggen befruktas. Äggen förvaras under de närmast följande dagarna i en inkubator för att de ska hållas varma, och deras utveckling övervakas noga av våra embryologer. På den andra eller tredje dagen efter ägginsamlingen överförs ett embryo till mottagarens livmoder och från och med det kan vi bara hoppas på att det kommer att utvecklas till en graviditet och ett barn. Om det finns återstående embryon kommer dessa att frysas in och får användas längre fram av mottagaren, och endast av mottagaren.

KONTAKTA OSS

Om du vill bli äggdonator kan du kontakta oss på tfn.+45 3333 7101 eller via e-post på info@vitanova.dk. Vi finns här för att besvara dina frågor och informera om hur det går till att donera ägg. Du är också välkommen att boka ett möte för ett informellt samtal med vår äggdonationskoordinator.

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Det finns en hiss i byggnaden.

Öppettider

Måndag: 8:00 till 15:30
Tisdag: 8:00 till 15:30
Onsdag: 8:00 till 15:30
Torsdag: 8:00 till 15:30
Fredag: 8:00 till 12:00
Lördag: 8:00 till 12:00
Söndag: 8:00 till 12:00

Vi har öppet hela dagen, året runt.

Snabb val

Hitta oss