• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Mottagare

modtager

 

 

Vi är medvetna om att de flesta av er som behöver en äggdonation redan har gått igenom ett antal fertilitetsbehandlingar tidigare. I den här processen har ni förmodligen upplevt att ni under resans gång varit tvungna att kompromissa med era drömmar och önskningar. Så kan fallet också vara vid äggdonation, eftersom vi fortfarande inte har tillräckligt med donatorer för att tillgodose efterfrågan på donerade ägg. Det innebär att vi inte alltid kan uppfylla alla era önskningar vad gäller donatorns längd, hårfärg eller ögonfärg.

LAGAR OCH KRAV GÄLLANDE ÄGGDONATORER

En kvinna som ska donera ägg måste var minst 20 år och får inte ha fyllt 35. Hon ska vara fysiskt och psykiskt frisk och det får inte finnas några ärftliga sjukdomar i hennes familj. Innan hon får donera ska hon testas för HIV, hepatit (B och C) samt syfilis. Tidpunkten för äggdonation måste infalla inom 30 dagar efter att dessa test har tagits.

Utöver de enligt lag föreskrivna testerna måste hon fylla i ett detaljerat formulär och gå igenom en intervju med en sjuksköterska från äggdonationsteamet. Baserat på formuläret och intervjun skriver sjuksköterskan en donatorutredning. Om testresultatet slutligen visar sig vara negativt får donatorn gå igenom en intervju och en konsultation med läkaren innan själva donationen kan godkännas. Efter det slutliga godkännandet kommer donationsutredningen att ges till er, och därefter är det upptill er att avgöra om ni vill ta mot ägg från donatorn.

En donator får donera ägg maximalt sex gånger.

Ägg doneras på helt och hållet frivilliga grunder och donatorn kan ta tillbaka sitt samtycke när som helt före ägginsamlingen. Det här händer inte ofta, men om det trots allt skulle inträffa hamnar du åter på väntelistan, men vi kommer att prioritera att hitta en ny donator åt dig.

DONATIONSTYPER

Partnerdonation

Partnerdonation är när en lesbisk kvinna donerar ägg till sin partner eller när en man donerar spermier till sin kvinnliga partner i samband med insemination eller IVF-behandling.

För samtliga typer av donation, med undantag för partnerdonation, gäller samma lagstiftning och krav på donator med hänsyn till blodprover, donatorutredning och läkarundersökning. Ni är välkomna att kontakta oss för ett icke bindande samtal om ni önskar äggdonation eller dubbeldonation.

Anonym donator (ingen kontakt)

Äggdonation kan vara fullständigt anonymt, vilket innebär att du och donatorn inte känner varandra och inte kan få ta del av någon identifierande information, varken nu eller längre fram. Donatorn kommer att förbli anonym för dig och ditt barn som har fötts till följd av donationen.

Öppen donator (kontakt)

Öppen donation innebär att donatorn är anonym vid tillfället för donationen, men hon samtycker till att ett barn som fötts till följd av donationen får lov att kontakta Vitanova när hon eller han fyller 18 år för att ta reda på mer information om donatorn och få kännedom om sin identitet. Ni som mottagande par kan inte få reda på mer information om donatorn och donatorn kan inte få reda på mer information om er eller ert barn.

Känd donator

När er donator är en vän eller släkting är hon en känd donator.

Ni är välkomna att kontakta oss för ett icke-förpliktigande samtal om ni önskar genomgå behandling med donatorägg. Om ni därefter önskar genomföra äggdonationsbehandlingen sätter vi upp er på vår väntelista och kontaktar er så snart vi hittar en donator åt er. Behandlingen påbörjas kort efter det att ni har erbjudits en donator, vilket innebär att ni inte har så lång tid på er för att bestämma er. Om ni av någon anledning inte vill påbörja behandlingen vid den tidpunkt ni erbjuds en donator erbjuds donatorn till nästa par på väntelistan.

PRISER FÖR ÄGGDONATION danska kronor

 

IVF med äggdonation och IVF med dubbeldonation
IVF med anonym äggdonation, donator från Vitanova, inkl. medicin
IVF med öppen äggdonation, donator från Vitanova, inkl. medicin
IVF med äggdonation från känd donator, inkl. medicin
IVF med dubbeldonation, enligt ovanstående. Donatorsperma betalas enligt gällande prislista
Priser för ägg- och dubbeldonation är inklusive lagstadgade blodprover, ICSI, blastocystodling, nedfrysning och förvaring av befruktade ägg i ett år, därefter betalning enligt prislista per år. Medicin till donator är inkluderat i priset. Vid dubbeldonation betalar ni för donatorsperma, se prislistan.

Vid äggdonation med donator från Vitanova där ägget inte befruktats för återföring, erbjuder vi ny donation. Om det finns befruktade ägg för återföring, men inte till nedfrysning, erbjuds ny äggdonation till reducerat pris. Det är ingen garanti vid användning av ägg från partner eller känd donator. Det är ingen garanti vid användning av känd spermadonator.

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Det finns en hiss i byggnaden.

Öppettider

Måndag: 8:00 till 15:30
Tisdag: 8:00 till 15:30
Onsdag: 8:00 till 15:30
Torsdag: 8:00 till 15:30
Fredag: 8:00 till 12:00
Lördag: 8:00 till 12:00
Söndag: 8:00 till 12:00

Vi har öppet hela dagen, året runt.

Snabb val

Hitta oss