• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Behandlingsförlop vid IVF

behivf01

Behandlingsförloppet bestäms vid det första samtalet med vår gynekolog. Tillsammans planlägger ni när hormonstimuleringen skall starta så det passar med era planer kring ägguttag och återförande. Under stimulationens gång skall det utföras ett antal ultraljudsundersökningar för att noga kontrollera äggens utveckling, så att ev. justeringar i stimuleringen kan göras. Om du bor långt ifrån Vitanova går det bra att avtala med din egen gynekolog att du önskar göra undersökningarna där.

Partner spermier eller donerade vid IVF?

behivf02Om det är partnerns spermier som skall användas vid befruktningen så gör vi enligt planerna utifrån spermaanalysen. Antingen befruktas ägget/äggen genom IVF och om det är nedsatt spermiekvalitet används medoden ICSI.
I de fall spermieanalyserna visat på att spermiekvaliteten är så pass låg att inte kan användas till befruktning kommer vi redan vid det första samtalet presentera möjligheten att använda donerade spermier.
Ibland är det väldigt skiftande kvalitet på spermieproven och det kan vara svårt att avgöra om den är tillräcklig för befruktning. Därför är det viktigt att redan i inledningssamtalet klargöra om vi kan använda donerade spermier. Det är en mycket svår fråga att ta ställning till den dagen äggen är uttagna och det visar sig att partnerns säd inte har fullgod kvalitet. Självklart rådgör vi mer er om detta scenario skulle ske, det är alltid ni som har slutlig beslutsrätt.

Dagen för ägguttag (aspiration) kvinnan

När det bildats ett lämpligt antal folliklar, är det dags för ägglossningsspruta och ca 36 timmar efter det sker ägguttaget.

Vid ankomst till kliniken sätts en venflon i armen så barnmorskan kan ge dig lite smärtstillande läkemedel under uttaget. Utöver det kommer du innan uttaget börjar få lokalbedövning i slidan så att förloppet ska vara så lite smärtsamt som möjligt. En del märker knappt av ingreppet medan en del känner obehag och smärta. Barnmorskan ger dig ytterligare smärtlindring vid behov, men inte mer än att du är vaken hela tiden.

Gynekologen scannar äggstockarna med vaginalt ultraljud och för sedan en tunn kanyl in i slidan och vidare in i follikel efter follikel och suger ut äggen. Själva uttaget tar 15-20 minuter, beroende på hur många folliklar som finns.

Efteråt går du till vilorummet där du skall vila tills det att bedövningen släppt vilket tar ca en halvtimme. Du kan känna dig trött och medtagen resten av dagen. En del känner molvärk och lätt svullnad i underlivet eller får småvärk vid ländryggen, detta är fullt normalt.

Vi rekommenderar vila så mycket som möjligt resten av dagen. Du får inte köra bil på dagen för ingreppet pga. medicinerna du fått. Det bästa är att inte vara ensam det första dygnet. Följande dagar kan man leva på som vanligt.

Dagen för ägguttag (aspiration) mannen

I det fall äggen skall befruktas med dina spermier skall du komma och lämna spermieprovet på klinken klockan 08.00 på uttagsdagen. Du väljer själv om du gör provet hemma eller hos oss på kliniken. Prover får inte vara äldre än en timme när du lämnar det till laboratoriet. Om provet görs utanför kliniken skall det under transport hit förvaras tätt intill kroppen så att spermierna håller kroppsvärme, varken mer eller mindre.

För att uppnå ett optimalt spermieresultat är det viktigt att du inte ejakulerat (haft sädesavgång) de senaste tre dygnen. Spermier kan bli för gamla om dom ligger för länge i testiklarna, därför är det bra om du har sädesavgång fyra dagar innan ägguttag och inte de följande tre dagarna.

Äggåterförande (transferering)

behivf03Samma dag som ägguttaget befruktas äggen i laboratoriet. Bioanalytikern lägger spermierna tillsammans med ägget resp. för in en spermie i ägget beroende på vilken befruktningsmetod som är lämplig. Äggen och spermierna står sedan i ett värmeskåp över natten till nästa morgon då man kan se hur många av äggen som blivit befruktade.

Därefter följs äggen kontinuerligt i mikroskop tills det är dags för dom att återföras till kroppen och in i livmodern. Detta sker oftast två dagar efter uttaget.

För att underlätta införandet av katetern vid återförandet skall din urinblåsa vara halvfylld.

Återförandet liknar en insemination. Det förs upp en tunn kateter i livmodern genom vilken det befruktade ägget placeras rätt. Hela processen följs via ultraljud. Återförandet tar bara några minuter och efter kan du leva på som vanligt.

De efterföljande 14 dagarna skall du använda en hormonstimulerande kräm i slidan.

Graviditetstest

14 dagar efter återförandet görs ett urinprov/graviditetstest . Detta gör man själv hemma, testet köps på Apoteket. Om testen är positiv skall det tas ett blodprov (HCG), antingen hos oss eller hos den egna läkaren. Kontakta oss så snart resultatet är klart, även om det är negativt. Vid graviditet bokar vi en tid för graviditets ultraljud ca tre veckor fram då graviditeten nått 8:e veckan. Denna undersökning kan göras hos den egna gynekologen men du skall då faxa eller Maila undersökningsresultatet till oss.

Mensen kan vara försenad i förhållande till din normala cykel och det är därför mycket viktigt att vi kontaktas oberoende om resultatet är positivt eller negativt så vi tillsammans kan planlägga vidare.

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Det finns en hiss i byggnaden.

Öppettider

Måndag: 8:00 till 15:30
Tisdag: 8:00 till 15:30
Onsdag: 8:00 till 15:30
Torsdag: 8:00 till 15:30
Fredag: 8:00 till 12:00
Lördag: 8:00 till 12:00
Söndag: 8:00 till 12:00

Vi har öppet hela dagen, året runt.

Snabb val

Hitta oss