Vi har öppet - välkomna hos oss. Covid-19 är fortfarande ett hot för alla och vi följer danska Sundhedsstyrelsen's regler för att hålla avstånd och säkerställa god hygien.

Vi hindrar infektionen i at spridas genom:

    • Du är välkommen på Vitanova, men vi skakar inte hand
    • Vi ber dig att tvätta händerna och använda handspriten som finns i våra lokaler
    • Vi har organiserat vår bokning så att det finns så få människor som möjligt på kliniken samtidigt
    • Vi hållar social distans och ber dig göra det samma för oss och andra klienter på kliniken
    • Om du vill att din partner ska med dig till Vitanova, vänligen kontakta oss innan du kommer till behandling. Vanligtvis är vi glada över att se barn på kliniken, men just nu kan de inte tas med.

Graviditet och Covid-19

Inga uppgifter har visat att det finns risk för att bli gravid på grund av Covid-19. Det finns inte heller några uppgifter som visar risk för fostret eller ökad risk för aborter.

Resa till Danmark

Den danska gränsen är fortfarande stängd för fri entré. Du kan resa fritt in och ut från Danmark när du har ett gränsbrev (permission) från oss som dokumenterar att du är i behandling. Du måste visa brevet vid gränsen.

Karantän

Du behöver inte karantän när du kommer in i Danmark.

Vad våra patienter säger