Vår policy om COVID-19 - Corona Virus

Resa till Danmark

 Du kan resa fritt in och ut från Danmark när du har ett gränsbrev (permission) från oss som dokumenterar att du är i behandling. Du måste visa brevet vid gränsen.

När du går in i Danmark kan COVID-testet inte vara mer än 24 timmar gammalt med ett negativt resultat (alla testtyper är godkända). Från och med nu kommer detta att hända från 10  januari. För mer information besök: https://www.trm.dk/en/english-articles/danish-flight-ban-covering-all-non-tested-passengers/ 

Karantän

Du måste gå i karantän när du anländer till Danmark, men du kan bryta isoleringen för medicinsk behandling, inklusive all behandling på vår klinik.

För mer information om COVID-uppdateringarna i Danmark, besök: https://coronasmitte.dk/en 

Vår klinik är fortfarande helt öppen

För att kunna resa till Danmark måste du

 • Ge bevis för att du har testats negativt för Covid-19. Testet får inte vara mer än 72 timmar gammalt.
 • Ta med oss ​​ett brev som dokumenterar att du ska gå till behandling på Vitanova

Danmark har ännu inte öppnat sina gränser mot Sverige, men du kan ändå komma till Vitanova för behandling, om du har dokumentation från oss om att du ska på behandling. Vi ger dig ett brev som styrker att du ska på behandling och detta ska du visa upp vid gränsen. Det brukar inte vara några problem med att korsa gränsen om du bara har brevet.

Vi ger också gärna din partner ett brev, men din partner kan bara följa med in på kliniken för aspiration (ägguttag), inte insemination. Vi beklagar detta, men vi gör det för att det ska vara så få personer på kliniken som möjligt för att minimera risken att smittas med covid-19.

Du måste bära mundskydd när du är på kliniken. Vi bär mundskydd när vi är i nära kontakt med dig. Du måste komma ihåg att du i Danmark måste bära mundskydd i kollektivtrafiken, som på bussar och i tåg.

Du kan genomföra det rådgivande samtalet via video och ta nödvändiga blodprover och ultraljudsskanning hos din egen läkare.

När du är redo att påbörja behandling får du en plan från oss med uppgift om när du ska komma till Vitanova. Eftersom många gränser inte är 100 % öppna ännu är det viktigt att du tar med vårt brev som styrker att du ska på behandling i Danmark. Med brevet kan du komma in i Danmark med bil, tåg eller flyg. Om du har möjlighet, rekommenderar vi att du reser med bil eftersom det är säkrast med tanke på risken att smittas med covid-19. Tänk på att det kan vara extra väntetid vid gränsen eftersom passkontroll gäller för alla.

Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler ditt eget land har när du ska tillbaka igen. Gör det i god tid innan du planerar din resa till Vitanova.

KONTAKTA OSS

Vi har öppet - välkomna hos oss. Covid-19 är fortfarande ett hot för alla och vi följer danska Sundhedsstyrelsen's regler för att hålla avstånd och säkerställa god hygien.

Vi hindrar infektionen i at spridas genom:

  • Du är välkommen på Vitanova, men vi skakar inte hand
  • Vi ber dig att tvätta händerna och använda handspriten som finns i våra lokaler
  • Vi har organiserat vår bokning så att det finns så få människor som möjligt på kliniken samtidigt
  • Vi hållar social distans och ber dig göra det samma för oss och andra klienter på kliniken
  • Om du vill att din partner ska med dig till Vitanova, vänligen kontakta oss innan du kommer till behandling. Vanligtvis är vi glada över att se barn på kliniken, men just nu kan de inte tas med.
  • Du måste bära mundskydd när du är på kliniken

Graviditet och Covid-19

Inga uppgifter har visat att det finns risk för att bli gravid på grund av Covid-19. Det finns inte heller några uppgifter som visar risk för fostret eller ökad risk för aborter.

Kvinnor och par som vill ha graviditet / fertilitetsbehandling

För både kvinnor och män rekommenderas att du accepterar den rekommenderade vaccinationen när du får den, oavsett din planerade graviditet eller fertilitetsbehandling. Du måste vänta tills du har fått din andra vaccination innan du börjar din fertilitetsbehandling. Eftersom mRNA inte är integrerat i cellernas genetiska material, finns det teoretiskt ingen misstanke om den ökade risken om en vaccinerad kvinna blir gravid strax efter vaccinationen, men tillräcklig forskning saknas fortfarande. De godkända COVID-19-vaccinerna innehåller inte levande virus. Det är mycket osannolikt att vaccinet kan orsaka t.ex. infertilitet, missfall under första eller andra trimestern, dödfödelse eller medfödda missbildningar. Det finns dock för närvarande inga kliniska studier med tillräcklig mängd data för att belysa detta. Alla vaccinerade personer rekommenderas fortfarande att följa den danska (eller din lokala) hälso- och läkemedelsmyndighetens försiktighetsåtgärder eftersom

 1. det är oklart om en vaccinerad person kan sprida viruset om de är infekterade med COVID-19,
 2. immunitet tar tid att utvecklas,
 3. även om de 2 godkända vaccinerna är 91% respektive 95% effektiva, finns det INTE 100% immunitet.

Följande vacciner har villkorligt godkännande av COVID-19 i EU

 • Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin: Comirnaty®
 • Moderna COVID-19 vaccine®

Ingen av vaccinerna har testats på gravida eller ammande kvinnor eller barn. Det finns vissa kontraindikationer för båda vaccinerna, varför inte alla kan få vaccinet. Rutinmässig vaccination rekommenderas inte för gravida och ammande kvinnor. Administrering av Comirnaty® (tozinameran) eller COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA-1273) till gravida kvinnor bör endast erbjudas efter en specifik medicinsk bedömning och när de potentiella fördelarna uppväger tyngre än de potentiella riskerna för modern och fostret.