Vid det rådgivande samtalet innan behandlingen inleds, berättar vi om de olika typerna av donatorsperma som kan användas vid insemination och IVF. Vi ger råd om val av donator och köp av donatorsperma i spermabank, t.ex. European Sperm Bank, Cryos International eller SellmerDiers. Det tar tid och överväganden att hitta fram till det som känns mest rätt. Vi pratar även om de känslomässiga och praktiska aspekterna som det innebär att göra ett val på sitt barns vägnar. Det kan vara svårare än man direkt föreställer sig. Och alla föräldrar, män som kvinnor, har individuella överväganden.

Vi rekommenderar alltid att föräldrarna är helt öppna och ärliga mot barnet om hur det kom till världen, oavsett familjemönster. När barnet börjar fråga: Vem är min far? – så är ni hjärtligt välkomna att besöka oss på Vitanova. Vi visar upp kliniken och berättar om oss. Det är alltid en stor glädje att få träffa ”våra barn”.

Om du väljer att själv köpa donatorsperma i en av spermabankerna, kan du köpa till utökade profiler för både anonym och öppen donator. En profil kan vara ett foto av donatorn som barn, en text han har skrivit om sig själv eller andra personliga uppgifter.

RESERVATION AV DONATORSPERMA

Om du själv vill köpa donatorsperma i en av spermabankerna, är det viktigt att du gör det efter det inledande samtalet med oss och i god tid innan du ska börja behandlingen. Donatorsperman transporteras till Vitanova och vi förvarar den under säkra förhållanden. Vi tar ut en årlig administrationsavgift, se gällande prislista, för förvaring av donatorsperman hos oss.

OM ET BARN UTVECKLAR EN SJUKDOM

Cryopreservation

I Danmark har alla kliniker en plikt att rapportera till spermabanken om ett barn föds med eller senare utvecklar en sjukdom som kan vara nedärvd från donatorn. Det gäller även ofödda barn. Det är mycket viktigt att du kontaktar oss om du befinner dig i en sådan situation. När vi kontaktar spermabanken på grund av misstanke om nedärvd sjukdom, slutar spermabanken att använda donatorn tills det undersökts om sjukdomen kommer från honom.

ANONYM DONATOR

Det är lyckligtvis många unga danska män som ser det som helt naturligt att donera spermier. Flertalet önskar vara anonyma donatorer, vilket innebär att varken föräldrar, barn eller klinik får veta vem donatorn är.
När du bliver gravid med en anonym donator, kan du få den information vi har om honom. Vi kommer vanligtvis ges hårfärg, ögenfärg och höjd från spermabankarna. Om du vill ha denne information, kontakta os.

ÖPPEN DONATOR

Sperm donor

I de fall man önskar att barnet senare i livet skall ha möjlighet att kontakta donatorn, så skall man välja spermier från en öppen donator. Den öppna donatorn har givit sitt tillstånd till att barnet, efter att det fyllt 18 år kan kontakta spermabanken och därigenom komma i kontakt med donatorn. Donatorn är endast öppen för barnet, varken klinik eller föräldrar får veta identiteten.

Som förälder är det viktigt att veta att även om det är en öppen donator bli han aldrig en pappa till barnet. En pappa är någon som är fysiskt närvarande i barnets liv och tillsammans med barnets mamma skapar det bästa ramarna i livet.

PRIVAT DONATOR – ENSAMSTÅENDE KVINNA

Om du känner en man som vill vara donator – och därmed den juridiska fadern – till ditt barn är detta tillåtet. Han måste förstå att lagstiftningen om testning av donatorer gäller lika mycket för honom som för vanliga donatorer vars spermier kan beställas från spermabanker. Han måste därför testas för HIV, hepatit, syfilis och klamydia och informera om eventuella ärftliga sjukdomar i hans familj i ett frågeformulär och en intervju med oss.

Om det inte är en möjlighet för er att donatorn levererar sperman i vårt laboratorium före behandlingen, kan ni få fryst ner hans sperma hos oss i god tid före behandlingen. Sperman kan därefter förvaras på Vitanova och stå klar när du kommer till behandlingen. Fryst sperma kan hålla sig oändligt länge, bara det förvaras på ett säkert sätt.
Vi rekommenderar att ni båda kommer till konsultationen med oss. Det är bäst att donatorn känner till så mycket som möjligt om den praktiska sidan av donationen. Vi vill också prata med er båda om hur ni ser på er och ert barns framtid. Det är viktigt för både barn och donator att ni har en tydlig överenskommelse om hans roll i relationen till dig och barnet.

PRIVAT DONATOR – HETEROSEXUELLT PAR

Den senaste lagstiftningen om fertilitetsbehandling gör det möjligt för heterosexuella par att använda en privat donator. Det kan vara en vän eller en släkting. Donatorn har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för barnet. Det är mannen i paret som bli barnets far. Det finns inget krav på att rapportera donatorns identitet till myndigheterna. Detta innebär att arrangemanget helt och håller är en överenskommelse mellan er två och någon ni känner som är villig att hjälpa er att bli föräldrar.

Som nämnts tidigare, ska ni dock observera att en privat donator är i samma position som de som donerar sin sperma till spermabanker när det gäller genetisk undersökning, HIV- och hepatit-tester, samt att ge information om eventuella ärftliga sjukdomar i familjen.

Vad våra patienter säger