Äggdonatorer

Är jag en behörig donator?

Om du vill bli en donator måste du vara mellan 20 och 35 år gammal. Du måste vara fysiskt och psykiskt frisk och får inte bära på några ärftliga sjukdomar. Innan du kan donera dina ägg ber vi dig att testas för HIV, Hepatit (B & C) samt Syfilis.

Får jag ett arvode?

Från och med 1 juli 2016 får du DKK 7000 i ersättning för att donera dina ägg till barnlösa par och ensamstående.

Påverkar min äggdonation min egen fertilitet?

Nej, studier visar att din egen fertilitet inte påverkas av att du donerar ägg.

Hur ofta behöver jag besöka kliniken?

Träff på klinik sker vid inledande konversation, blodprov och ultraljud. Under en och samma cykel av donation krävs minst två ultraljud.

Gör det ont att donera ägg?

Du kan uppleva milt obehag i samband med fertilitetsinjektionerna, men själva äggplocket gör inte ont.

Kan ett barn som tillkommit med hjälp av min donation få reda på vem jag är?

Det finns olika alternativ. En donation kan genomföras totalt anonymt, vilket betyder att mottagaren av dina ägg inte vet vem du är och du vet heller inte vem mottagaren är.

Du kan även välja att göra en öppen donation, vilket innebär att du förblir anonym genom hela donationsprocessen fram till att barnet är minst 18 år och på eget initiativ kontaktar Vitanova och ber om fler uppgifter om dig. Vi kontaktar alltid dig innan vi ger ut några uppgifter. Mottagaren av dina ägg är inte berättigad information om dig, och du är heller inte berättigad uppgifter om mottagaren.

Om du har en väninna eller en kvinnlig familjemedlem som du vill donera ägg till kan du välja en så kallad känd donation. I sådana fall behöver den mottagande kvinnan inte ha stått på någon väntelista, utan så fort alla hälsokontroller, konsultationer, blodprover, test, ultraljud och du som donator blivit godkänd kan behandlingen påbörjas.

Hur plockas äggen ut?

Proceduren tar plats på vår klinik och du blir erbjuden lugnande medicin. Hela proceduren tar cirka 45 minuter.

Får jag ha samlag under min donationscykel?

Ja, du får ha samlag men endast med kondom. Vi rekommenderar att avstå från samlag några dagar före och efter äggplock.

Medför äggdonation några risker?

Äggplockning är i allra flesta fall helt okomplicerat men kan innebära minimala risker. Dessa kommer du få förklarade för dig i den inledande konsultationen.

Kan jag som rökare bli äggdonator?

Nej, rökning av cigaretter, e-cigaretter och vapes kan skada kvaliteten av dina ägg. För att klassas som icke-rökare måste du ha varit rökfri i tre månader. Ett av våra inledande test är ett urinprov för att kontrollera att det inte finns några spår av nikotin.

Hur lång är hela donationsprocessen?

Från första kontakt med oss till själva donationen tar det cirka 1–3 månader. Detta inkluderar alltså den inledande konversationen, hälsoundersökningar, prov och ultraljud samt själva donationsproceduren. Du kommer att behöva ta fertilitetshormoner i upp till två veckor innan dina ägg plockas ut. På dagen av äggplock kan du lämna kliniken cirka två timmar efter att proceduren genomförts om känner dig tillräckligt pigg, och själva proceduren tar endast 45 minuter.

Hur går äggplockningen till?

Vi gör ultraljud och kontroller regelbundet under donationscykeln för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. På dagen av äggplock ber vi dig att inte dricka någon typ av vätska några timmar innan proceduren. Vi kommer att ge dig ett lätt lugnande medel och sedan tar vi ut dina ägg. Hela proceduren tar inte mer än cirka 45 minuter och efteråt kommer våra sjuksköterskor att ta hand om dig, snart efter det kan du lämna kliniken.

Hur många gånger kan jag donera?

Du kan donera upp till 6 gånger.

Kommer min egen fertilitet att komma upp?

Ja, som en del av donationsprocessen kommer du att genomgå fullständiga konsultationer och undersökningar med hänsyn till din fertilitet. Vi diskuterar alla resultat tillsammans och föreslår sedan lämpliga nästa steg.

Behandling med donerade ägg

I vilka behandlingar kan jag använda donerade ägg?

Äggdonation används vanligtvis i samband med en IVF-behandling, men kan användas i andra typer av behandlingar där kvinnan i fråga inte har möjlighet att producera egna ägg.

Hur hög är lyckandefrekvensen?

Lyckandefrekvensen är väldigt hög – du kan läsa mer här.

Vem kan ta emot en äggdonation?

Donerade ägg erbjuds par och ensamstående som inte kan bli gravida med egna ägg. Anledningarna till varför är många; cancersjukdom där strålbehandling eller cellgifter varit nödvändigt, om du tagit bort dina äggstockar eller om du föddes utan äggstockar, om du tidigare genomgått IVF- eller ICSI-behandlingar med dina egna ägg utan lyckat resultat, eller framskriden ålder. Erbjudandet om donerade ägg övervägs endast när alla andra alternativ har blivit undersökta eller om din ålder är 44 och över.

Vad krävs för att du ska bli erbjuden donerade ägg?

Du kan ta emot en äggdonation upp till 46 års ålder. Detta betyder att behandlingen måste påbörjas när du är åtminstone 45 år gammal. I vissa fall kan behandlingen påbörjas lite senare - men då krävs det att du godkänner mottagandet av den äggdonation som finns tillgänglig vid det tillfället, och behandlingserbjudandet upphör när du fyllt 46.

Vad våra patienter säger