• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Hormonstimulering

horm01

Vid hormonstimulering siktar vi mot att det skall produceras 8-12 ägg. Det är det optimala antal för att uppnå graviditet. En del kvinnor producerar färre och en del en större mängd ägg. Hormonstimuleringen kan göras enligt två olika regimer. Kort respektive lång stimulering. Vid det inledande samtalet på kliniken rekommenderas vilken av de två som är mest lämplig just för dig/er.

Den korta behandlingen ger ett mer milt förlopp sett i förhållande till lång stimulering men den långa stimuleringen med nedreglering är att rekommendera i de fall du bor långt från kliniken då den inte kräver lika många besök hos oss.

Kort stimulering

Vid den korta hormonstimuleringen följs den naturliga cykeln. Enkelt förklarat är att vi förstärker verkan av dina egna hormoner så det bildas fler ägg. Det innebär oftast mindre biverkningar än vid den långa stimuleringen. Eftersom vi följer den naturliga cykeln är behandlingen svårare att tidsplanera, det behövs åtskilliga ultraljudsundersökningar under behandlingens gång. Om du bor långväga ifrån kliniken går det bra att gå till en gynekolog på hemmaplan förutsatt att vi får en kopia av undersökningsresultatet så att vi kan rådgiva vidare.

Lång behandling med nedreglering

horm02Behandlingen inleds med en så kallad nedreglering av de egna hormonerna. Det betyder att kvinnan hamnar i ett hormonellt tillstånd jämförbart med klimakteriet. En del kvinnor upplever därför symtom som t.ex. värmevallningar och humörsvängningar. Fördelen med behandlingen är att den kan anpassas några dagar för att allt ska stämma. Därför ha finns möjlighet att påverka vilka dagar som ultraljud respektive ägguttag skall ske.

Bor du inte i närheten av Vitanova rekommenderar vi den längre behandlingen med nedreglering. Detta just för att din egen gynekolog kan göra ultraljudsundersökningarna och du behöver bara vara i Köpenhamn under 3-4 dagar i samband med ägguttag och återförande. Hormonstimuleringen sköter du själv hemma och vi återkommande har telefonkontakt under hela processen.

Behandlingsförloppet bestäms vid det första samtalet med vår gynekolog. Tillsammans planlägger ni när hormonstimuleringen skall starta så det passar med era planer kring ägguttag och återförande. Under stimulationens gång skall det utföras ett antal ultraljudsundersökningar för att noga kontrollera äggens utveckling, så att ev. justeringar i stimuleringen kan göras. Om du bor långt ifrån Vitanova går det bra att avtala med din egen gynekolog att du önskar göra undersökningarna där. Det är i så fall mycket viktigt att du eller din gynekolog är i kontakt med vår os, så vi kan följa processen och se så att äggen utvecklas som planerat.

Överstimulering

Om det bildas fler ägg är det i efterförloppet risk för överstimulering. Symtomen vid överstimulering är att man tar på sig vätska som samlas i bukhålan vilket resulterar i viktuppgång på över att kilo per dygn, magen svullnar och problem med andning och illamående kan förekomma. Överstimuleringen är som värst en vecka efter ägguttag och går normalt över på två veckor. Överstimulering ses mer sällan idag pga. att doserna är så individuellt inställda. Samtliga som blir hormonstimulerade har en tendens till ömhet i underlivet samt uppsvälld mage. För att motverka dessa symptom är det viktigt att dricka 3-4 liter vätska per dygn efter ägguttaget. Vid symtom på överstimulering SKALL du kontakta oss.

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Det finns en hiss i byggnaden.

Öppettider

Måndag: 8:00 till 15:30
Tisdag: 8:00 till 15:30
Onsdag: 8:00 till 15:30
Torsdag: 8:00 till 15:30
Fredag: 8:00 till 12:00
Lördag: 8:00 till 12:00
Söndag: 8:00 till 12:00

Vi har öppet hela dagen, året runt.

Snabb val

Hitta oss