Fieneke Lemmen

Head of Laboratory, Senior Embryologist

Fil.dr, senior klinisk embryolog
Laboratoriechef 

Tidigare arbetade jag i åtta år som embryolog vid fertilitetskliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn. Jag tog min fil.dr 2002 i Holland följt av en forskartjänst i Holland och ett Marie Curie Intra-European Fellowship (04–05) på Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Rigshospitalet, Köpenhamn. Dessa studier fokuserade på hormonstörande kemikaliers effekt på utvecklingen och embryogenes (fosterutveckling).

Jag har varit styrelsemedlem i Special Interest Group Embryology inom ESHRE och Dansk Fertilitetsselskab. För närvarande är jag dansk representant för ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) i europeiska IVF-övervakningens (EIM) konsortium och återigen aktiv i Dansk Fertilitetsselskab, nu som vice ordförande och kassör.