Jag har varit sjuksköterska i 24 år. Jag har arbetat inom många olika områden; ortopedisk kirurgi, lungmedicin, lungforskning, klinisk fysiologisk kärnmedicin. Jag är också utbildad som läkemedelskonsult där mitt huvudfokus var andningsområdet. De flesta åren som sjuksköterska har jag arbetat med gynekologi och obstetrik. Under de senaste fem åren har jag arbetat med fertilitet. Jag uppskattar att jag är på Vitanova där det är ett stort fokus på kommunikation och vapen. Detta ger mig möjlighet att hjälpa, stödja och vägleda framtida föräldrar.

Malene Holm