Nina Malhta

Midwife

Jag utbildade mig till barnmorska 2003 och har arbetat på förlossningsavdelningar, BB- och graviditetsavdelningar. Sedan 2009 har jag bara arbetat med fertilitetsbehandling.

Jag har diplomutbildning i obstetrisk och gynekologisk ultraljudsskanning. Jag har under åren i mitt arbete med fertilitetsbehandling uppdaterat mina kunskaper med olika relevanta kurser.

Det är viktigt för mig att jag kan relatera till de värderingar som Vitanova står för. Etik och moral ska gå hand i hand i vårt dagliga arbete, så att våra kunder känner sig trygga hos oss. Våra kunder ska uppleva att vi möter och respekterar dem precis där de befinner sig.

Vad våra patienter säger