• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Æddonation coordinatorsSanne Drabæk


Nina Maltha

Äggdonation och dubbeldonation

Äggdonation erbjuds par där kvinnans ägg inte är av tillräckligt god kvalitet för att utvecklas och växa vidare i livmodern, eller om kvinnan har en genetisk sjukdom som inte ska föras vidare till barnet. Vid äggdonation använder vi ägg som donerats av unga kvinnor, och befruktar dem med partnerns spermier. Efter ett par dagar förs det befruktade ägget upp i kvinnans livmoder och förhoppningsvis fastnar det i livmodern och utvecklas på normalt sätt. Ni kan välja mellan öppen och anonym äggdonator.

Vid dubbeldonation är både ägg och spermier donerade. Denna metod kan erbjudas par där man av hälsoskäl inte kan använda eget ägg eller egna spermier i behandlingen. I motsats till äggdonation ska minst en av donatorerna vara öppen vid dubbeldonation.

Lesbiska par kan donera till varandra om det hos den ena kvinnan finns hälsomässiga grunder för att hon behöver äggdonation. Ett lesbiskt par kan därför inte donera ägg till varandra från ett känslomässigt perspektiv.

Både vid äggdonation och dubbeldonation kan ett par använda en känd donator. Denna kan vara en väninna, syster eller annan familjemedlem. Vid äggdonation får donatorn inte vara för nära släkt till familjen på den manliga partens sida då detta ökar risken för att ärftliga sjukdomar från fadern förstärks.

Få mer information om att ta emot ägg här

Få mer information om äggdonation här

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Det finns en hiss i byggnaden.

Öppettider

Måndag: 8:00 till 15:30
Tisdag: 8:00 till 15:30
Onsdag: 8:00 till 15:30
Torsdag: 8:00 till 15:30
Fredag: 8:00 till 12:00
Lördag: 8:00 till 12:00
Söndag: 8:00 till 12:00

Vi har öppet hela dagen, året runt.

Snabb val

Hitta oss