Vi förstår fullt ut att kostnaden för behandling är en viktig faktor när ni väljer en fertilitetsklinik. Nedan finns en detaljerad lista över våra tjänster och priser. Om ni vill veta mer eller få ett personligt pris, kontakta oss.  

Rådgivande samtal  DKK
IUI, samtal Gratis
IVF, rådgivande samtal incl. blodpröv (HIV och Hepatit) och skanning. Om samtalet är på Skype tas blodprov vid första behandling 750
Rådgivande samtal med donator, när du använder egen spermie- eller äggdonator, inkl. HIV, Hepatit 4,500
Fertilitetsrådgivning (läkarsamtal, ultraljud och blodprov) 4,500
Tolkning vid samtal eller behandling 1,000
Opfølgende samtale när du er i behandlingsforløb 250
IVF-behandling, , mild stimulation och naturlig cycle DKK
Första försöket 23,500
Andra och efterföljande försök 22,000

Kostnader för ett IVF-forsök är inkl. alla skanningar, uttagning av ägg och återföring av det befrugtade ägget. Om det inte skapas nog folliklar för ägguttagning, kostar forsöket DKK 5.000. Balansen återbetalas eller kan subtraheras från ett nytt försök. Medicin, donatorsperma, ICSI, embryoglue etc. betalas separat. Om du inte blir gravid vid första försöket, kan du köpa nyttforsök till reducerat pris. 

Tillägg till IVF-behandling DKK
Donatorsperma från icke-kontaktbar donator 2,500
Donatorsperma från öppen donator 4,000
Vitrifikation (frys) per gång och förvaring af embryon i 1 år. Förvaring fornys per år. 4,000
Förvaring av embryon per år 1,500
Administrationsavgift vid flyttning av eller mottagning av embryon, oocytter eller blasotcyster till eller från andra kliniker 4,000
Blastocystodling Gratis
FET återföring av tinade, befruktade ägg. Om inte trans genomföras betalas halva priset 5,500
ICSI 4,000
TESA – testikulär spermaaspiration 5,000
Endometriepriming 2,500
Embryoglue 3,500
Frys och förvaring av partners eller donators spermier 1 år blodprov inte inkluderat 4,000
Administration och förvaring av donatorsperma per år 1,500
Insemination (IUI) DKK
Journalsamtale vid insemination GRATIS
Tolkning vid samtal eller behandling 1,000
Insemination (sperma ingår inte) 3,750
Insemination med partners sperma eller från ICI depå 5,000
Sperma från icke-kontaktbar donator, per portion för insemination 2,500
Donatorsperma från öppen donator 4,000
Weekend- och helgdagstillägg, samtal och insemination 450
Skanning vid insemination 1,000
Handtering och förvaring av donatorsperma per år 1,500
Äggdonation och dubbel donation DKK
Rådgivande samtal för mottagare av donatorägg från Vitanova 1,000
Rådgivande samtal för mottagare av ägg från egen donator incl. från partner, incl. blodprov 4,500
Väntelista 1,500
Äggdonation inkl. ICSI med anonym donator från Vitanova 56,000
Äggdonation inkl. ICSI med egen donator 40,000

Kostnader för ägg- och dubbeldonation är inklusive lagstadgade blodprover, ICSI, blastocystodling, nedfrysning och förvaring av befruktade ägg i ett år, därefter betalning enligt prislista per år. Donator från Vitanova: medicin till donator är inkluderat i priset. Egen donator: mottagare betalar samtal, medicin, resa etc. Vid dubbeldonation betalar ni för donatorsperma, se prislistan.

Blodprov och ytterligare DKK
Blodprov (hepatit, HIV) – som krävs enligt lag – kan göras på kliniken 1,000
AMH, Anti-Müllerian-Hormone 500
Hormonanalys AMH, TSH, TPO 1,000
Hormonanalys, andra, per styck 200
Chlamydia 200
Smear 200
HSU – passageundersökning av äggledarna, incl. fertilitetsrådgivning 5,000
Spermieanalys 1,500
Fertilitetsrådgivning (läkarsamtal, ultraljud och blodprov) 3,500
Ultralljudsundersökning med rådgivning 1,000
Akupunktur vid behandling 600
Weekend- och helgdagstillägg, blodprov 750
Forsäkringskassan 1,500
Köp och förvaring af spermieceller DKK
Sperma från anonym donator, per portion  2,500
Sperma från öppen donator, per portion 4,000
Handtering och förvaring av donatorsperma per år 1,500
Administrationsavgift vid flyttning av eller mottagning av spermier till eller från andra kliniker.  4,000
Frakt av donatorsperma köpt genom Vitanova 850

Vad våra patienter säger