(PGT-M) Före implantation Genetisk testning för monogenetisk sjukdom

För patienter som bär kända genetiska störningar ger PGT-M dem bästa chansen att få ett barn fritt från sjukdomen. Embryon som skapats genom en IVF-cykel screenas för sjukdomen och endast sjukdomsfria embryon byts ut vid embryotransfer.

(PGT-M) Före implantation Genetisk testning för monogenetisk sjukdom

(PGT-A) Pre-implantation Genetisk testning för Aneuploidy

PGT-A är en teknik som används för att bedöma embryon för kromosomavvikelser. Det innebär att en eller flera celler tas bort från embryon innan de överförs.

(PGT-A) Pre-implantation Genetisk testning för Aneuploidy