ICSI – mikroinsemination – är en metod vi kan använda i laboratoriet vid IVF-behandling. Metoden används:

  • När det finns få spermier i mannens sperma
  • När spermierna har dålig rörlighet
  • Vid TESA, då spermierna har tagits ut från testikeln
  • Efter flera försök med IVF utan graviditet. 

Den behandling ni ska genomgå är densamma som vid ett normalt IVF-förlopp: hormonstimulering, ägguttagning och återförande av embryon.

ICSI – NÄR SPERMIERNA BEHÖVER HJÄLP

Vi rekommenderar ICSI när spermierna behöver lite extra hjälp för att befrukta ägget.

Beroende på er fertilitetshistorik kommer vi redan vid första samtalet att ge er råd om ICSI om vi bedömer att det ökar era chanser till graviditet. Vår bedömning grundas på spermaprov och vilka typer av behandlingar ni har testat tidigare.

I vissa fall ger vi råd om ICSI samma dag som ni kommer för ägguttagning. Våra embryologer bedömer sperman i mikroskop samma dag som äggen tas ut. Om embryologerna bedömer att resultatet förbättras genom ICSI talar vi med er om möjligheterna till det.

Vi kan också välja att göra ICSI på hälften av äggen och vanlig IVF på resten. Det brukar vara ett val när ni har gjort flera IVF-försök utan graviditet. Vid fertilitetsbehandling finns det inte alltid någon bra förklaring till varför graviditeten uteblir, och därför kan ett försök med ICSI på vissa av äggen och inte på alla, visa oss vad som är det bästa att göra för att öka just era chanser.

ICSI I LABORATORIET 

Ett normalt spermaprov kan innehålla flera miljoner spermier, men det behövs bara en enda spermie för att befrukta ägget. De normala spermierna har god rörlighet och är inriktade på att nå fram till ägget. Om vi har ett spermaprov med mycket få spermier eller om spermierna inte rör sig på normalt sätt är de inte så bra på att befrukta ägget. Då rekommenderar vi ICSI – mikroinsemination.

ICSI sker i laboratoriet efter att äggen har tagits ut. Embryologen arbetar i ett särskilt mikroskop där både ägg och spermier kan ses samtidigt.

Embryologen väljer den spermie som ser mest normal ut, som rör sig som den ska, och för in den i äggcellen med en mycket tunn, hårfin glaspipett. På så sätt hjälper vi spermien att befrukta ägget.

De befruktade äggen, som nu kallas embryon, placeras i en inkubator, och embryologerna följer embryonas utveckling.

KONTAKTA OSS

Tfn.+45 33 33 71 01 eller via e-post på info@vitanova.dk

Vad våra patienter säger