Mitt namn är Malene Wulff. Du möter mig i receptionen, i telefonen och via e-post. Jag arbetar som sekreterare.

Min bakgrund är som läkarsekreterare hos en privatpraktiserande läkare, där jag var i åtta år, och på ett privatsjukhus där jag också arbetade som sekreterare i åtta år. Jag tycker om att arbeta på Vitanova, där jag möter en massa trevliga kunder och får tala olika språk.

Jag talar franska, engelska och nordiska språk.

Malene Wulff