Tine Wille

Laboratory Technician

Jag är från början utbildad industrilaborant men har arbetat med grundforskning innan jag kom till Vitanova. Jag har forskat på många olika celltyper och vävnad från människor.

Innan jag blev laborant var jag barnmorska men bytte yrkesbana 2005.

Jag är väldigt glad över att vara på Vitanova eftersom jag upplever att jag kan förena mina två utbildningar och kombinera två arbetsmässiga intressen i ett och samma jobb. Det ger mig stor glädje.

Vad våra patienter säger