• da
  • en
  • de
  • it
  • sv
  • fr

Donorsæd anonym eller åben?

donors01

Ved den rådgivende samtale før behandlingsstart fortæller vi om de forskellige typer donorsæd, der kan bruges ved insemination og IVF. Vi rådgiver om valg af donor og køb af donorsæd i sædbankerne fx European Sperm Bank som vi samarbejder med eller Cryos. Det kræver tid og overvejelse at finde frem til det, der føles mest rigtigt. Vi taler også om de følelsesmæssige og praktiske aspekter, det indebærer at skulle træffe et valg på sit barns vegne. Det er sværere end man umiddelbart forestiller sig. Og alle forældre, mænd som kvinder, har individuelle overvejelser.

Vi anbefaler altid, at forældrene er helt åbne og ærlige overfor barnet om, hvordan det kom til verden – uanset familiemønstre. Når barnet begynder at spørge: Hvem er min far? er I hjerteligt velkomne til at besøge os på Vitanova. Så viser vi klinikken frem og fortæller om os. Det er altid en stor glæde at se ”vores” børn.

Hvis du vælger selv at købe donorsæd i en af sædbankerne kan du købe udvidede profiler på både anonym og åben donor. En profil kan være et foto af donoren som barn, en tekst han har skrevet om sig selv eller andre personlige oplysninger.

Reservation af donorsæd

Hvis du selv ønsker at købe donorsæd i en af sædbankerne, er det vigtigt at du gør det efter den indledende samtale med os og i god tid inden du skal starte med behandling. Donorsæden transporteres til Vitanova og vi deponerer den under sikre forhold. Det koster et årligt administrationsgebyr, se gældende prisliste, at få opbevaret donorsæden hos os.

Hvis et barn udvikler en sygdom

I Danmark har alle klinikker pligt til at indberette til sædbanken, hvis et barn fødes med eller senere udvikler en sygdom, som kan være nedarvet fra donoren. Det gælder også for ufødte børn. Det er meget vigtigt at du kontakter os, hvis du står i denne situation. Når vi kontakter sædbanken på grund af mistanken om nedarvet sygdom, stopper sædbanken med at bruge donoren indtil det er undersøgt, om sygdommen stammer fra ham. Læs mere her.

Anonym donor

Der er heldigvis rigtig mange unge danske mænd, som ser det som noget helt naturligt at donere sæd. De fleste ønsker at være anonyme donorer, hvilket betyder at hverken forældre, børn eller klinik kan få at vide hvem de er.

Når du bliver gravid med en anonym donor, kan du få de oplysninger vi har om ham. Vi får som regel oplyst hårfarve, øjenfarve og højde fra sædbankerne. Hvis du ønsker disse oplysninger, skal du kontakte os.

Åben donor

Den åbne donor har givet tilladelse til at barnet, efter det er fyldt 18 år, kan kontakte sædbanken og derigennem få donorens identitet. Donorens tilladelse til oplysning om hans identitet er kun henvendt til barnet, hverken klinik eller forældre kan få hans identitet at vide.

Som forældre skal man dog gøre sig klart, at selvom der er tale om donorsæd fra en åben donor, så bliver han aldrig en far for barnet. En far er fysisk tilstede i barnets liv og er sammen med moderen med til at skabe de bedste rammer for barnet.

Kendt donor – enlig kvinde og lesbisk par

Kender du en mand, som vil være donor for dit barn, og dermed juridisk far, kan det godt lade sig gøre. I skal vide, at han lovgivningsmæssigt med henblik på testning sidestilles med de almindelige donorer, som rekvireres gennem sædbankerne. Han skal derfor testes for HIV, Hepatitis, syfilis og klamydia, samt med et spørgeskema og et interview med os redegøre for evt. arvelige sygdomme i hans familie.

Hvis det ikke er muligt for jer, at donoren afleverer sæd i vores laboratorium før behandlingen, kan I få frosset hans sæd ned hos os i god tid inden behandlingen. Sæden kan derefter opbevares på Vitanova og stå klar når du kommer til behandling. Frosset sæd kan holde sig uendelig længe når det opbevares forsvarligt.

Vi anbefaler, at I begge kommer med til samtalen hos os. Det er bedst, at donoren ved så meget som muligt om det praktiske i forhold til donationen. Vi vil også tale med jer om, hvordan I forestiller jer fremtiden for jer og barnet. Det er vigtigt både for barnet og donoren, at I har aftaler om, hvordan hans rolle skal være i forhold til dig og barnet.

Kendt donor – heteroseksuelt par

Med den seneste lovgivning indenfor fertilitetsbehandling, er det nu muligt at et heteroseksuelt par vælger at bruge en kendt donor. Det kan være en ven eller et familiemedlem. Donoren pålægges ikke juridisk eller økonomisk forpligtigelse overfor barnet. Det er manden i parret, som er barnets far. Der er ikke pligt til at indberette donorens identitet hos myndighederne. Denne model er altså udelukkende en aftale mellem jer og en evt. ven, der ønsker at hjælpe jer til at blive forældre.

I skal dog være opmærksomme på, at som ovenfor beskrevet, bliver en kendt donor sidestillet med sæddonorer, der donerer i sædbankerne, med henblik på genetisk testning, HIV og Hepatitis samt redegørelse for evt. arvelige sygdomme i hans familie.

Praktisk info

Vitanova
Vester Voldgade 106,3
DK-1552 DK-1552 København V
+45 33 33 71 01
+45 33 33 72 01
info@vitanova.dk

Der er elevator i ejendommen.

Åbningstider

Mandag - søndag: 8:00 - 16:00

Telefontider

Mandag: 8:00 - 15:30
Tirsdag: 8:00 - 15:30
Onsdag: 8:00 - 15:30
Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 12:00
Lørdag: 8:00 - 12:00
Søndag: 8:00 - 12:00

Vi har åbent alle dage, året rundt.

Hurtig valg

Find os