Ved den rådgivende samtale før behandlingsstart fortæller vi om de forskellige typer donorsæd, der kan bruges ved insemination og IVF. Vi rådgiver om valg af donor og køb af donorsæd i sædbankerne f.eks. European Sperm Bank og Cryos International som vi samarbejder med eller SellmerDiers.

Det kræver tid og overvejelse at finde frem til det, der føles mest rigtigt. Vi taler også om de følelsesmæssige og praktiske aspekter, det indebærer at skulle træffe et valg på sit barns vegne. Det er sværere end man umiddelbart forestiller sig. Og alle forældre, mænd som kvinder, har individuelle overvejelser.

Vi anbefaler altid, at forældrene er helt åbne og ærlige overfor barnet om, hvordan det kom til verden – uanset familiemønstre. Når barnet begynder at spørge: Hvem er min far? er I hjerteligt velkomne til at besøge os på Vitanova. Så viser vi klinikken frem og fortæller om os. Det er altid en stor glæde at se ”vores” børn.

Hvis du vælger selv at købe donorsæd i en af sædbankerne kan du købe udvidede profiler på både anonym og åben donor. En profil kan være et foto af donoren som barn, en tekst han har skrevet om sig selv eller andre personlige oplysninger.

HVIS DU SELV KØBER DONORSÆDCryopreservation

Hvis du selv ønsker at købe donorsæd i en af sædbankerne, er det vigtigt at du gør det efter den indledende samtale med os, og i god tid inden du skal starte med behandling. Donorsæden transporteres til Vitanova og vi opbevarer den under sikre forhold. Det koster et årligt administrationsgebyr at få opbevaret donorsæden hos os, se gældende prisliste

HVIS ET BARN UDVIKLER EN SYGDOM

I Danmark har alle klinikker pligt til at indberette til sædbanken, hvis et barn fødes med eller senere udvikler en sygdom, som kan være nedarvet fra donoren. Det gælder også for ufødte børn. Det er meget vigtigt at du kontakter os, hvis du står i denne situation. Når vi kontakter sædbanken på grund af mistanken om nedarvet sygdom, stopper sædbanken med at bruge donoren indtil det er undersøgt, om sygdommen stammer fra ham. Du kan læse mere her på European Sperm Bank hjemmeside.

ANONYM DONORSperm donor

Der er heldigvis rigtig mange unge danske mænd, som ser det som noget helt naturligt at donere sæd. De fleste ønsker at være anonyme donorer, hvilket betyder at hverken forældre, børn eller klinik kan få at vide hvem de er.

Når du bliver gravid med en anonym donor, kan du få de oplysninger vi har om ham. Vi får som regel oplyst hårfarve, øjenfarve og højde fra sædbankerne. Hvis du ønsker disse oplysninger, skal du kontakte os.

ÅBEN DONOR

Den åbne donor har givet tilladelse til at barnet, efter det er fyldt 18 år, kan kontakte sædbanken og derigennem få donorens identitet. Donorens tilladelse til oplysning om hans identitet er kun henvendt til barnet, hverken klinik eller forældre kan få hans identitet at vide.

Som forældre skal man dog gøre sig klart, at selvom der er tale om donorsæd fra en åben donor, så bliver han aldrig en far for barnet. En far er fysisk tilstede i barnets liv og er sammen med moderen med til at skabe de bedste rammer for barnet.

KENDT DONOR – ENLIG KVINDE OG LESBISK PAR

Kender du en mand, som vil være donor for dit barn, og dermed juridisk far, kan det godt lade sig gøre. I skal vide, at han lovgivningsmæssigt med henblik på testning sidestilles med de almindelige donorer, som rekvireres gennem sædbankerne. Han skal derfor testes for HIV, Hepatitis, syfilis og klamydia, samt med et spørgeskema og et interview med os redegøre for evt. arvelige sygdomme i hans familie.

Hvis det ikke er muligt for jer, at donoren afleverer sæd i vores laboratorium før behandlingen, kan I få frosset hans sæd ned hos os i god tid inden behandlingen. Sæden kan derefter opbevares på Vitanova og stå klar når du kommer til behandling. Frosset sæd kan holde sig uendelig længe når det opbevares forsvarligt.

Vi anbefaler, at I begge kommer med til samtalen hos os. Det er bedst, at donoren ved så meget som muligt om det praktiske i forhold til donationen. Vi vil også tale med jer om, hvordan I forestiller jer fremtiden for jer og barnet. Det er vigtigt både for barnet og donoren, at I har aftaler om, hvordan hans rolle skal være i forhold til dig og barnet.

KENDT DONOR – HETEROSEKSUELT PAR

Et heteroseksuelt par kan få hjælp fra en ven eller familiemedlem, uden at det får juridiske konsekvenser med hensyn til forældremyndighed eller arveretsligt. Det er manden i parret, som er barnets far. Der er ikke pligt til at indberette donorens identitet til myndighederne. Denne model er altså udelukkende en aftale mellem jer og en evt. ven, der ønsker at hjælpe jer til at blive forældre.

I skal dog være opmærksomme på, at som ovenfor beskrevet, bliver en kendt donor sidestillet med sæddonorer, der donerer i sædbankerne, med henblik på genetisk testning, HIV og Hepatitis samt redegørelse for evt. arvelige sygdomme i hans familie.

Det kan være underligt at tænke på, men når du bliver gravid, så skal du ret hurtigt beslutte, om du ønsker flere end ét barn med den samme donor. En donor binder sig ikke til et bestemt antal donationer og kan stoppe med at donere når han ønsker det. Det er derfor meget vigtigt at du allerede i starten af processen med fertilitetsbehandling, overvejer om du ønsker flere end et barn.

DEPOTOPRETTELSE

Det kan være underligt at tænke på, men når du bliver gravid, så skal du ret hurtigt beslutte, om du ønsker flere end ét barn med den samme donor. En donor binder sig ikke til et bestemt antal donationer og kan stoppe med at donere når han ønsker det. Det er derfor meget vigtigt at du allerede i starten af processen med fertilitetsbehandling, overvejer om du ønsker flere end et barn.

Allerede under den rådgivende samtale med os, vil vi oplyse dig om muligheden for oprettelse af søskendedepot – altså allerede inden du er gravid. Hvis du ønsker mulighed for at oprette et søskendedepot, vil vi ved behandlingen vælge en donor, hvor der er nok portioner på lager til et depot.

For nogle kan det virke absurd at skulle tænke på næste barn, når man lige har fået at vide at man er gravid og er lykkelig for det. Men vores erfaring er, at donorsæd hurtigt kan blive udsolgt og så er det meget ærgerligt, hvis du for sent beslutter at oprette et depot med donorsæd til det/de næste børn.

Hvis du selv har købt donorsæd i en af sædbankerne, European Sperm Bank eller Cryos, kan du selv bestille flere portioner donorsæd til søskende. Du kan enten lade sædbanken opbevare din donorsæd indtil du skal have næste barn, eller du kan bede sædbanken om at transportere portionerne til Vitanova og vi opretter et søskendedepot hos os. Det koster et årligt gebyr at have et depot på Vitanova.

Hele vejen gennem forløbet har vi haft en oplevelse af, at vores ønske var Vitanovas fornemmeste opgave. Vi vil ikke tøve et øjeblik med at anbefale Vitanova til andre i samme situation som os

- Lasse & Ditte -

Hvad vores patienter siger